Incidentele regelingen

NVPI/FDN verleent toestemmingen voor diverse, vaak (nog) kleinschalige, projecten waarvoor op grond van de wet voorafgaande toestemming van naburig rechthebbende producenten vereist is. Met op maat gesneden toestemmingsregelingen wil NVPI/FDN flexibel omgaan met de uitoefening en handhaving van naburige rechten en zo startups en/of andere projecten mede mogelijk maken.