Karin Franssen verlaat na 18 jaar Filmdistributeurs Nederland

Na de fusie in 2015 van NVF en NVPI Video is Filmdistributeurs Nederland ontstaan. Karin Franssen werd binnen NVPI het aanspreekpunt voor de filmdistributeurs. Met de komst van de nieuwe directeur Anne de Jong zijn verdere vernieuwingen ingang gezet en komt haar functie door een herverdeling van taken helaas te vervallen. Karin heeft zich altijd zeer betrokken getoond en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de afronding van de eerdergenoemde fusie.

We wensen haar veel succes in haar verdere carrière en zien elkaar vast terug in het veld gezien haar enorme kennis en passie voor film.