Stimuleringsmaatregel Nederlands audiovisueel aanbod

Vandaag hebben de ministers Van Engelshoven (Cultuur) en Slob (Media) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over een nieuwe stimuleringsmaatregel ten behoeve van de productie en zichtbaarheid van Nederlandse producties. De ministers willen dat VOD-streamingsdiensten en bioscopen een vast deel van hun omzet gaan investeren ten behoeve van Nederlands audiovisueel aanbod. Zie hier voor meer informatie.

In het najaar 2020 wordt een sectorplan verwacht. Het ministerie van OCW ziet hier ook een rol voor FDN in. FDN zal zich inspannen om te zorgen dat het sectorplan zo optimaal mogelijk is voor haar leden.