Maatregelen Coronavirus culturele sector

Bijna dagelijks ontvangen wij allen nieuwe informatie omtrent het Coronavirus. Niet alleen over onze gezondheid, maar ook over onze ondernemingen. Als branchevereniging zien we dat die informatiestroom op sommige momenten overweldigend kan zijn en u misschien niet álle voor u relevante informatie meekrijgt. Daarom willen we u graag een overzicht aanbieden van informatie die voor u en uw onderneming van belang kan zijn.
Wij wensen u allen het beste de komende tijd en proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen in onze sector.

Bekijk ook een overzicht met de regelingen voor media en omroepen. Klik hier.

Update 25-5: ‘Noodpakket 2.0’ | Nieuwe en verlengde maatregelen. Bekijk dit of lees hier. 

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling.

Update 29-4: uitbreiding en versoepeling maatregelen: TOGS, BMKB. Lees hier.

Algemene zaken

Ministerie van OCW
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft nauw contact met de culturele sector en deelt de zorgen die binnen onze sector heersen. De minister meldt dat de belangen en zorgen van de culturele sector zullen worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen. Over de aangenomen motie, die oproept tot een steunpakket voor de culturele sector, is de minister in overleg met de minister van Financiën over hoe ze deze motie het beste kunnen uitvoeren.
Kijk hier voor een duidelijk overzicht van alle regelingen voor ondernemers die nú van kracht zijn.

Werktijdverkorting maakt plaats voor NOW
De overheid heeft laten weten dat de regeling Werktijdverkorting zal worden stopgezet en plaats zal maken voor een nieuwe regeling: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.
Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de website van de Kamer van Koophandel. Zij hebben een up-to-date webpagina met informatie over alle mogelijke regelingen voor ondernemers. Ook vindt u daar vanzelfsprekend meer uitleg over de gestopte Werktijdverkorting (ook als u al een aanvraag heeft gedaan) en het ter vervanging beschikbaar gestelde Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.
Update 25-5: NOW wordt verlengd, onder andere verdwijnt de ontslagboete uit de voorwaarden. Lees hier.

Coronaloket voor ondernemers
Zowel VNO-NCW als MKB-Nederland hebben op hun websites een verzamelpagina aangemaakt over het Coronavirus aangemaakt. Hier is, naast informatie over het virus zelf, ook veel informatie te vinden over mogelijke hulpregelingen. De twee instanties hebben mede met de Kamer van Koophandel ook een Coronaloket opgezet. Naast de website van het Coronaloket zijn ze ook telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 08:30 en 17:00, via het telefoonnummer 0800-2117.
Ook de Rijksoverheid heeft een webpagina aangemaakt waar algemene informatie over het virus te vinden is, maar ook speciale informatie voor ondernemers. Vanaf maandag 30 maart zullen alle ZZP-loketten bij alle gemeenten opengaan.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
Op 7 april 2020 is aangekondigd dat de lijst van SBI-codes van sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS, uitgebreid zal worden. De ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij en vrij te besteden).

Update 25-5: TOGS loopt over in TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).  Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels. Lees hier.

Meer informatie over de regeling, de voorwaarden én de aanvraagprocedure kunt u vinden op https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/.

Creative Europe
Sectorspecifieke acties in het kader van het Creative Europe programma:

  • Maximale flexibiliteit voor lopende activiteiten
  • Verlenging van sommige oproepen en versnelde selectieprocedures
  • Het Creative Europe MEDIA-programma zal extra ondersteuning bieden aan zwaar getroffen bioscopen met een waarde van € 5 miljoen aan vouchers
  • Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van de ‘Guarantee Facility’ om deze beter af te stemmen op de behoeften die tijdens de crisis naar voren zijn gekomen

Houd de website van Creative Europe MEDIA in de gaten voor de uitgestelde en/of aangepaste deadlines voor de verschillende aanvragen en oproepen.

Steun Filmfonds: Bioscoopuitbreng
Nederlandse speelfilms, documentaires en minoritaire coproducties die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising. Lees hier.

Gezondheidsmaatregelen
De maatregelen en adviezen worden regelmatig bijgesteld. Daarom adviseren wij onze leden om de website van het RIVM dagelijks te raadplegen om de gevolgen voor uw organisatie en daarbuiten zo beperkt mogelijk te houden.

Culturele Zaken

European Culture of Solidarity Fund
De European Cultural Foundation (ECF) heeft het European Culture of Solidarity Fund geïnitieerd: een solidariteitsfonds dat tijdens deze coronapandemie financiering biedt voor vindingrijke culturele initiatieven – groot of klein – die de solidariteit en de gedachte van Europa als gemeenschappelijke openbare ruimte versterken. Het fonds staat open voor individuen, collectieven en organisaties uit alle sectoren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen. De deadline om deel te nemen is 27 april 2020. Meer informatie over de richtlijnen en hoe je kunt deelnemen is hier te vinden.

Aanvullend voor FDN-leden
De bioscopen gaan weer open vanaf 1 juni! Dit betekent dat de rapporten vanuit FDN weer worden opgestart. Op 26 mei zal de prolongatie- en premièrelijst weer verschijnen en vanaf 4 juni de Top30 rapporten.

Mocht u nog verdere vragen hebben kunt u deze richten aan info@nvpi.nl.