Filmbranche beleeft zware tijden

Dinsdagavond maakte minister-president Mark Rutte de aangescherpte corona-maatregelen bekend. Het Kabinet heeft besloten om de maatregelen te verlengen tot en met 28 april. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en kwetsbare groepen te beschermen. Helaas hebben deze maatregelen ook grote gevolgen voor de bedrijfseconomie en daarmee ook voor de filmbranche. Branchevereniging Film Distributeurs Nederland (FDN) heeft zich daarom aangesloten bij de nieuw opgerichte alliantie ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie – om samen in overleg met de overheid te inventariseren wat er specifiek nodig is om mede de aangeslotenen van FDN door deze onstabiele periode heen te helpen.

Vanaf 15 maart hebben alle Nederlandse bioscopen en filmtheaters hun deuren moeten sluiten en sindsdien geen inkomsten meer. De verwachte omzetderving zal voor de filmdistributeurs ongeveer 12 miljoen euro per maand zijn. Daarnaast stagneert ook de verkoop van dvd’s en Blu-rays en verliezen filmdistributeurs daarmee 3 miljoen euro aan omzet per maand. De omvang van de geschatte schade in de filmbranche is op de korte termijn (tot 1/6) 36 miljoen euro en op de middellange termijn (tot 1/8) minimaal 60 miljoen. Deze bedragen zijn niet op te vangen in de aangekondigde reguliere maatregelen.

Investeringen in films en marketinguitgaven gaan momenteel volledig verloren. Ook is de toekomstige opstart van Nederlandse filmproducties stil komen te liggen, wat na de coronacrisis een opeenhoping van te betalen filmfinanciering voor de filmdistributeurs veroorzaakt.

Met de acute sluiting van bioscopen en filmtheaters verdwijnen ook de inkomsten voor het Abraham Tuschinski Fonds. Dat betekent dat de voor nu geplande investering van € 2 miljoen in nieuwe films vervalt. Hiermee zouden nieuwe grote Nederlandse Publieksfilms voor 50% in hun productiebudget gesteund worden. Dit nog los van de reeds gedane investeringen en marketinguitgaven in alle aangeboden films, die met het uitblijven van de release in de bioscopen en filmtheaters voor niets blijken te zijn.

Het toenemende kijkgedrag van de consument via abonnementsdiensten (SVOD) levert geen extra omzet op voor de filmdistributeurs en ook de waargenomen stijging bij on demand kijken (TVOD) compenseert op geen enkele manier het omzetverlies door het sluiten van de bioscopen en de winkels die dvd’s en Blu-rays verkopen.

Steunmaatregelen Filmfonds
Het Filmfonds heeft in aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigheden, actie ondernomen door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten. Het Filmfonds heeft sinds gisteren aanvullende steunmaatregelen bekend gemaakt voor projecten die in aanmerking komen voor Film Production Incentive.


Over ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie

ENCORE is een alliantie van ondernemers in de muziek-, film- en boekenindustrie en beoogt inzicht te geven over de gevolgen van de Coronacrisis voor:

 • Film- en muziekproducenten
 • Boek- en muziekuitgevers
 • Film- en muziekdistributeurs
 • Evenementenorganisaties
 • Festivals
 • Collectieve Beheersorganisaties voor muziek
 • Duizenden Nederlandse makers van creatieve content
 • Collectieve Beheersorganisaties voor beeld

Aangesloten zijn:

 • 120 producenten, studio’s en distributeurs; vertegenwoordigd door NVPI Audio (Universal Music Group, Warner Music, Sony Music en de independents verenigd in STOMP) en Filmdistributeurs Nederland (FDN);
 • 70 muziekuitgevers en muziekhandelaren vertegenwoordigd door Nederlands Muziek Uitgevers;
 • Vereniging (NMUV) en Vereniging voor Muziekhandelaren- en uitgevers Nederland (VMN);
 • 100 uitgevers vertegenwoordigd door Algemene Uitgevers (GAU);
 • 30.000 tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers, vertegenwoordigd door Buma/Stemra;
 • 22.000 uitvoerende Nederlandse kunstenaars en 7000 Nederlandse producenten, vertegenwoordigd door SENA;
 • Ruim 5.000 producenten van audiovisuele werken waarvan de werken met behulp van televisie etc. buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door Videma;
 • Meer dan 100 distributeurs en producenten van audiovisuele werken waarvan de werken door middel van DvD, Blu-ray, stream of download buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door FilmService.

Gezamenlijk staan zij voor een exploitatie van meer dan € 1 miljard per jaar.