ENCORE: Achter De Schermen

NVPI Audio en FDN zijn vanwege de coronacrisis aangesloten bij de speciaal opgerichte alliantie ENCORE, de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie. Deze alliantie is in overleg met de overheid om te inventariseren wat er specifiek nodig is om deze creatieve industrie door deze onstabiele periode heen te helpen. Mede aangeslotenen zijn o.a. STOMP, Buma/Stemra, Sena Producenten, NMUV, Vereniging voor Muziekhandelaren- en uitgevers Nederland (VMN), Algemene Uitgevers (GAU), Videma en Filmservice.

Achter De Schermen

Om deze industrie een gezicht te geven is er in opdracht van ENCORE een website ontwikkeld die als landingspagina dient voor een serie interviews met ondernemers ‘achter de schermen’, de achterban, waarin hun échte verhaal vóór de schermen wordt gehaald. Deze interviews en de site zijn gericht op beleidsmakers en beleidsbepalers: woordvoerders in de Tweede Kamer, bewindslieden, maar ook ambtenaren en andere contactpersonen op belangrijke plaatsen. We willen hier een indringend beeld geven van de passie van onze leden/aangeslotenen, hun drive om de creatieve keten in Nederland te versterken, maar ook hun zorgen in het huidige tijdsgewricht, zonder dat het huilverhalen worden. Bas Westerweel interviewt op de hem kenmerkende aandachtige manier ondernemers. De filmpjes worden volgens een vast format teruggebracht naar een kort en krachtig statement.
De komende weken zullen er bijna dagelijks nieuwe interviews verschijnen op www.achterdeschermen.nl. We zullen dit initiatief gaan promoten via de communicatiekanalen van alle aangesloten organisaties binnen ENCORE, maar ook via de recentelijk opgerichte ENCORE social media kanalen en een bijbehorende advertentiecampagne gericht op de politiek. Wij hopen hiermee een gezicht te geven aan de culturele/creatieve industrie waar wij voor staan, alsmede het belang van die industrie te benadrukken op zowel economisch als cultureel niveau.