Verplicht coronatoegangsbewijs nieuwe klap voor de filmsector

Geef bioscopen en filmtheaters zelf de keuze tot handhaven 1,5 meter of coronatoegangsbewijs controle.

Alhoewel de filmsector achter de coronamaatregelen staat, pakt het invoeren van een verplicht coronatoegangsbewijs verkeerd uit. Voor een groot deel van de sector is en blijft de 1,5 meter maatregel de beste optie om het bezoek veilig te kunnen ontvangen in de huidige pandemie-omstandigheden.

De toegangscontrole vereist extra personeel en tijd om deze binnen de randvoorwaarden en privacywetgeving uit te voeren. Hierdoor kunnen er minder voorstellingen geprogrammeerd worden.

De invoering van de toegangscontrole in het buitenland heeft een scherpe daling van het publieksbezoek aan bioscopen en filmtheaters laten zien. Ook in Nederland wordt daardoor de rest van het jaar een verlies van meer dan 70 miljoen euro aan inkomsten verwacht. Met een coronatoegangsbewijs wordt de drempel voor het bioscooppubliek te hoog. Met de 1,5 meter maatregel is de derving ten opzichte van 2019 al 30%. Een verplicht coronatoegangsbewijs zal het verlies aan publieksinkomsten doen oplopen tot 60%.

Wij hoeven u niet uit te leggen hoe zwaar de sector het nu al heeft. Producties kampen nog steeds met hoge risico’s, extra kosten, minder financieringsmogelijkheden en reis- en quarantainebeperkingen. Er is zwaar ingeteerd op reserves. Investeringen in promotiekosten van films zijn verdampt door de stuiterbal van heropenen, gedeeltelijk heropenen en toch weer sluiten. Nu de productie- en exploitatieketen voorzichtig weer opkrabbelt dankzij de recente versoepelingen en de steunmaatregelen van de overheid, komt de nieuwe maatregel als een mokerslag aan.

Dit raakt de hele Nederlandse filmsector, die de laatste jaren zo succesvol is geweest. De nieuwe maatregel kan ook het einde betekenen van successen als De Luizenmoeder, De Slag om de Schelde en de nieuwe Bond film No Time to Die die dit najaar uitgaat. Wij verzoeken u daarom dringend om de 1,5 meter maatregel overeind te houden en ondernemers zelf de keuze te laten welke van de twee maatregelen zij willen invoeren om hun publiek veilig te ontvangen.

FDN (vereniging van filmdistributeurs) en NAPA en NCP (verenigingen van producenten van audiovisuele producties, waaronder speelfilm) steunen hiermee de eerdere pleidooien van NVBF (vereniging van bioscopen en filmtheaters).