NVBF & FDN: bioscopen en filmtheaters moeten open

Vandaag hebben de NVBF en FDN onderstaande brief verstuurd aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Economische Zaken & Klimaat.

Geachte mevrouw Adriaansens en mevrouw Uslu,

De afgelopen week zijn de filmdistributeurs, bioscopen en filmtheaters nadrukkelijk in het nieuws geweest met de cijfers van het afgelopen jaar.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er sprake is van een historisch slecht jaar als het gaat om het bezoek aan de bioscopen en de filmtheaters in 2021. Dit raakt de hele keten van bioscoop, filmdistributeur tot producent. Dit zijn veelal commerciële ondernemers en ondernemingen waar de reserves onderhand zijn uitgeput. Zij zitten in dezelfde slechte situatie als winkels en horeca en vinden een voortzetting van de lockdown niet langer te rechtvaardigen en disproportioneel.

Wij roepen u dan ook op om bioscopen en filmtheaters, die aantoonbaar veilig zijn gebleken als het gaat om verspreiding van besmettingen, weer open te laten gaan met inachtneming van de 1,5 meter en (of) het Corona Toegangsbewijs.

Hoogachtend,

Anne de Jong
Algemeen directeur
Filmdistributeurs Nederland

Gulian Nolthenius
Algemeen directeur
Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters