Structureel meer geld voor cultuursector

Twaalf miljoen euro van de 135 miljoen euro wil de staatsecretaris gebruiken om Nederlandse films en series te laten maken. Zij zet daarbij in op de zogeheten production incentive.

Ook trekt ze 4 miljoen euro uit voor publiekscampagnes die ervoor kunnen zorgen dat het publiek weer eerder en vaker naar schouwburgen, podia, musea, bioscopen en filmtheaters gaat. Afgelopen weekend berichtte de NOS nog over achterblijvend bezoek in de culturele sector.

De staatssecretaris trekt 18,6 miljoen uit voor innovatie. Daarin zit ook een eenmalige bijdrage van 6 miljoen euro voor filmtheaters ‘om de verouderde digitale projectoren … te vernieuwen’. Ze gaat er daarbij overigens wel van uit dat die bijdrage wordt gematcht door andere overheden en de filmtheaters zelf.

In haar plan kondigt de staatssecretaris tevens een aparte filmbrief aan. Daarin zal ze de Tweede Kamer informeren over haar plannen met betrekking tot ‘de investeringsverplichting voor streamingsdiensten zoals in het coalitieakkoord is aangekondigd’. Opvallend is dat bioscopen en filmtheaters in die passage van de brief niet meer worden genoemd.

In een eerste reactie laat de directeur van Filmdistributeurs Nederland (FDN), Anne de Jong weten erg blij te zijn met de brief van de staatssecretaris. ‘We juichen de brief toe, maar zijn ook nog in afwachting van de details. We zullen met de diverse partijen uit de filmsector het gesprek voeren zodra die details bekend zijn.’

In haar herstelplan geeft de staatssecretaris in totaal vijf lijnen aan waar zij op in wil zetten. ‘De eerste lijn stimuleert een verdere herstart. Het is noodzakelijk dat de culturele en creatieve sector weer gaat draaien, dat het publiek terugkomt en dat er cultuur gemaakt en beoefend wordt.’ Daarnaast wil de bewindsvrouw dat de makers weer aan de slag kunnen en dat de arbeidsmarkt in de sector zich echt kan herstellen. Een ander element dat ze benoemt is de innovatiekracht van de cultuursector. Ze wil dat de sector ‘sterker en flexiber’ wordt. Tot slot wil ze dat er aandacht wordt besteed aan jongeren omdat zij flink zijn geraakt door de crisis.

De filmwereld kan de staatssecretaris binnenkort nader ondervragen over haar plannen. Woensdag 8 juni aanstaande is ze namelijk te gast bij het Voorjaarsoverleg dat dan in het Ketelhuis in Amsterdam wordt georganiseerd.

De brief van de staatssecretaris is hier te lezen.

Auteur: Jeroen Huijsdens

Bron: Holland Film Nieuws