NVPI reageert via Taskforce culturele en creatieve sector op cultuurbrief van Gunay Uslu

Op 23 mei jongstleden stuurde de nieuwe staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022 aan de Tweede Kamer, waarmee zij invulling geeft aan de 135 miljoen euro die dit kabinet voor cultuur beschikbaar stelt in 2022 uit het coalitieakkoord. De Taskforce culturele en creatieve sector, waaraan ook NVPI deelneemt en die aan het begin van de coronacrisis werd opgericht, kwam onlangs met een reactie op deze brief.

Belangrijke punten waarvoor onder andere NVPI zich hard maakt zijn:

  • De eis dat van de vier miljoen die wordt besteed aan publiekcampagnes goed toegespitst wordt op de verschillende culturele deelsectoren met doelgerichte maatwerkcampagnes voor onder andere audio en film;
  • Dat de aflossingen van de 15 miljoen die beschikbaar is gesteld voor leningen en investeringen voor creatieve ondernemers terugkomt in een blijvend fonds, waaruit het geld steeds opnieuw weer opnieuw kan geleend (revolverend fonds).

Op het laatste punt is al een positief resultaat bereikt: deze aanbeveling zal de staatssecretaris overnemen. Het fonds krijgt dus een revolverend karakter, waaruit creatieve ondernemers en makers nieuwe film- , muziek- en andere projecten kunnen financieren. Zodra er nieuwe financiële regelingen beschikbaar zijn, waarvan de verdeling gaat via de Rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten en Filmfonds) zullen we dit communiceren.