Nieuw bestuur voor Mores.online

Stichting Mores.online heeft met ingang van 1 september 2023 een nieuw bestuur. Vanaf vandaag geven Febe Deug (voorzitter), Rosalie Tamminga (secretaris), Hans Blom (penningmeester) en Siri Wouters (bestuurslid) leiding aan Mores.

Het nieuwe bestuur gaat de komende jaren verder vormgeven aan Mores.online. Ontstaan uit de MeToo-beweging is Mores al vijf jaar het meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben (gehad) met of getuige (geweest) zijn van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien is het een plek waar organisaties advies kunnen inwinnen over sociale veiligheid en het nemen van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Begin dit jaar raakte de voormalig voorzitter van Mores.online in opspraak wegens vermeende belangenverstrengeling. Het volledige toenmalige bestuur (allemaal professionals uit de culturele en creatieve sector) besloot daarop ruimte te maken voor een geheel nieuw bestuur. Extern adviseur Mirjam Decoz kreeg de opdracht om bestuursleden voor te dragen zonder directe banden met de sector. Daaruit is het nu nieuw aangestelde bestuur voortgekomen. Nieuwe Mores-voorzitter Febe Deug: “We zijn verheugd om aan het werk te mogen gaan voor Mores.online. De komende periode zullen we als bestuur, in samenspraak met onze stakeholders, werken aan de verdere professionalisering van de stichting. Daarbij zal het belang van een goedwerkend meldpunt waar mensen terecht kunnen met vragen of problemen rondom grensoverschrijdend gedrag, altijd centraal staan.“

Meldpunt bereikbaar
De aanstelling van een nieuw bestuur heeft géén gevolgen gehad voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben (gehad) met of getuige (geweest) zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd. Mensen die het meldpunt bellen, komen direct in contact met professionele vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben over de meldingen die binnenkomen.

Samenstelling nieuw Mores-bestuur:
Voorzitter Febe Deug (LinkedIn profielis een ervaren organisatieadviseur, gespreksleider en toezichthouder in het onderwijs, in de zorg, bij vrouwenorganisaties en op het gebied van anti-discriminatie. Zij is haar loopbaan begonnen als onderzoeker van seksueel geweld. Over de preventie en bestrijding daarvan heeft ze gepubliceerd en organisaties geadviseerd. Ook heeft ze overheden, ngo’s en ondernemingsraden begeleid bij strategievorming en diversiteitsbeleid & inclusie. Zij wil haar kwaliteiten als voorzitter graag inzetten voor Mores.online.

Secretaris Rosalie Tamminga (LinkedIn profiel) is jurist en onder andere gespecialiseerd in het thema integriteit, met name binnen de sportbranche. Ze is werkzaam geweest als advocaat en is daarna in de sportwereld aan de slag gegaan, waarin zij nu vele jaren actief is. Ze heeft sinds 2021 haar eigen adviesbureau gericht op juridische en integriteitskwesties met een nadruk op de sportbranche. Rosalie heeft ervaring met integriteitsonderzoeken en met het opzetten en ontwikkelen van meldpunten. Ze wil deze ervaring inbrengen bij Mores.online om ook deze sector een stapje verder te brengen.  

Penningmeester Hans Blom (LinkedIn profielheeft de afgelopen 30 jaar diverse leidinggevende functies gehad in verschillende grote organisaties, zowel in de publieke sector als ook in het bedrijfsleven. De afgelopen jaren was hij general manager van Atos Nederland. Hij heeft veel ervaring met het vakgebied Human Resources. Hij wil zijn ruime ervaring graag inzetten om Mores.online verder vorm te geven.

Algemeen bestuurslid Siri Wouters (LinkedIn profiel) heeft een achtergrond op het gebied van People & Culture in het bedrijfsleven, onder andere in de rol van HR directeur. Sinds 2021 werkt ze zelfstandig en adviseert, traint en coacht ze bedrijven bij het ontwikkelen van goed werkgeverschap, sociale veiligheid, bedrijfscultuur en leiderschap. Siri is tevens werkzaam als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en brengt daarmee voor Mores.online relevante kennis en ervaring in.

2023-08-21_Mores-Team_©-Juri-Hiensch_2070-1024×683