Investeringsverplichting gaat in op 1 januari 2024

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel over de investeringsverplichting van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). Dit betekent dat streamingdiensten met een omzet van meer dan €10 miljoen 5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse audiovisuele producties zoals series, films en documentaires. De wet gaat in op 1 januari 2024. NVPI is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over hoe en wanneer de wet gaat worden ingevoerd.

In hoofdlijnen
De streamingdiensten mogen investeren in alle typen producties met uitzondering van sport. Ten minste de helft van het bedrag moet gaan naar Nederlandse films, series en documentaires. Juist dit culturele aanbod moet volgens de Raad van Cultuur worden gestimuleerd om te kunnen concurreren met het grote internationale aanbod. Minimaal 60% van de producties moet gemaakt zijn door een onafhankelijke producent.