Publicatie beleidsplan Filmfonds 2025-2028

Het Filmfonds heeft zijn beleidsplan-2025-2028 gepubliceerd, waarvoor NVPI Film op verschillende manieren input heeft geleverd. Focuspunten zijn onder meer ‘De maker centraal zetten’ en ‘Meer zicht op het publiek’. Op de marktpositionering van een audiovisuele productie, zoals een film, documentaire en serie zal voortaan dus meer gestuurd worden. Dat zal volgens het plan o.a. als volgt gerealiseerd worden:

  • Introductie van pitchpanels (deskundigenpanel waarin in principe altijd een distributeur zitting neemt) die oordelen of een productie voldoende (publieks-) potentie heeft en door het Filmfonds zal worden gesteund;
  • Film Production Incentive wordt verrijkt (en daardoor beter bereikbaar) met een puntensysteem voor films van makers (en investeerders) die eerder een groot nationaal of internationaal succes hebben behaald;
  • Daarnaast introduceert het fonds een Makersimpuls, een semiautomatische regeling, waarbij regisseur, scenarist en producent bij bewezen artistiek en/of commercieel succes afzonderlijk een substantiële bijdrage kunnen ontvangen om in vrijheid te werken aan een volgend project.Filmfonds benadrukt dat het een plan op hoofdlijnen is; er vloeien jaarplannen uit voort. Daar zullen we als NVPI Film (constructief) kritisch op meekijken.