Wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht naar Tweede Kamer

NVPI is blij dat het wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. NVPI is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorstel dat de positie van makers versterkt én zelfregulering door de markt bevordert.

Het wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet Auteurscontractenrecht die in 2015 in werking trad. Met de wijzigingen wordt het o.a. makkelijker om collectief afspraken te maken omdat die niet meer vastgesteld hoeven te worden door de minister van OCW. Daarnaast schrijft het wetsvoorstel dat een “collectief onderhandelde vergoeding, dat wil zeggen een vergoeding die tot stand komt na onderhandelingen tussen een vereniging van makers en een exploitant of een vereniging van exploitanten, wordt vermoed billijk te zijn.” Dat betekent dat aldus via (vrijwillig) collectieve afspraken invulling kan worden gegeven aan eisen uit de wet.

Collectieve afspraken
In het wetsvoorstel wordt de collectieve vergoeding voor makers voor de exploitatie van filmwerken via video on demand (VOD) als voorbeeld genoemd. Over de VOD-vergoeding werd onlangs op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Ook het collectief akkoord over een aanvullende billijke vergoeding voor sessiemusici bij Nederlandse muziekproducties die zeer succesvol zijn op de nationale streamingmarkt wordt genoemd. NVPI Muziek bereikte dat akkoord begin dit jaar met Ntb/Kunstenbond als onderdeel van een breder pakket aan afspraken.

Spoedige behandeling Tweede Kamer gewenst
NVPI dringt o.a. via een brief van Federatie Auteursrechtbelangen, samen met andere auteursrechtpartijen in Nederland aan op een snelle behandeling van het wetsvoorstel en een spoedige inwerkingtreding. NVPI schreef ook zelf een brief aan de Tweede Kamer ter ondersteuning van het wetsvoorstel.