Creative Europe MEDIA: Steun voor Selectieve Distributie

De Europese commissie heeft een nieuwe oproep Steun voor Selectieve Distributie (oproep 28-2018) gepubliceerd. Met deze subsidiemaatregel met een budget van 9,85 miljoen euro voor de campagne- en distributiekosten, wil Europa de distributie van niet-nationale Europese films (first copyright op zijn vroegst 2018) steunen via bioscopen en alle andere platforms en daarbij ook alle internationale sales-activiteiten zoals ondertiteling, dubbing en audio-descriptie van audiovisuele werken.

De subsidiemaatregel is met deze nieuwe oproep grondig gewijzigd. De sales agent is de begunstigde en de distributeurs zijn de derde partij in deze subsidiemaatregel. De sales agent coördineert de campagne en minimaal 7 verschillende distributeurs moeten betrokken zijn in het project. Nederlandse distributeurs krijgen via de sales agent maximaal 60.000 euro subsidie met een maximum van 50% van de totale subsidieerbare P&A kosten (prints & advertising).

Deadlines voor indiening van een aanvraag:
8 januari 2019 – 12.00 uur (voor films met release tussen 1 april 2019 en 1 oktober 2020)
• 4 juni 2019 – 12.00 uur (voor films met release tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021)