Movies that Matter Festival

Onze kerntaken zijn het vertonen van films over mensenrechten en het stimuleren van vertoningen van films over mensenrechten. De eerste kerntaak volbrengen wij door de organisatie van het festival, de educatiewerkzaamheden en het organiseren van events. De tweede kerntaak volbrengen wij met advieswerk in binnen- en buitenland en het ondersteunen van festivals in het buitenland. Wij ondersteunen geen filmproductie.

Films vormen de kern van alle activiteiten van Movies that Matter. Maar wat maakt een film tot een movie that matters? Álle films die gemaakt worden, zullen op een of andere manier van belang zijn. Wij bepalen niet welke films al dan niet van belang zijn. Wij bepalen wel welke films wij al dan niet van belang achten. In eerste instantie selecteren wij films op basis van artistieke kwaliteit. De film moet op een prikkelende of verfrissende manier de mogelijkheden van het medium benutten. Daarnaast waarderen wij de visie van de maker. Met een eigenzinnige visie kan hij of zij ons een vernieuwend beeld geven van de werkelijkheid. Wij beperken ons niet tot een vorm of genre. De gemene deler van deze films is dat ze handelen over situaties waarin menselijke waardigheid in het geding is. Bij de selectie wegen wij de urgentie van thematiek mee en de wijze waarop de film kan bijdragen aan de kennis en meningsvorming van ons publiek.