Muziekprofessionals lopen 80% inkomen mis, blijkt uit onderzoek Buma/Stemra en Sena

De muziekindustrie maakt zeer zware tijden door en dat zal met een geannuleerd festivalseizoen niet veranderen. Steunmaatregelen van het kabinet zoals de TOZO en de TOGS zijn veelal niet toereikend, blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door Ipsos, in opdracht van Buma/Stemra en Sena. De roep om steun voor de getroffen muziekprofessionals, bestaande uit artiesten, musici, componisten, auteurs, uitgevers en producenten, is daarom groot.

Het onderzoek dat Buma/Stemra en Sena hielden onder hun eigen rechthebbenden kwam tot stand in samenwerking met NVPI (de branchevereniging van de entertainmentindustrie) en onderzoeksbureau Ipsos. De resultaten laten een grimmig beeld zien van de huidige situatie. Zo geven de ondervraagden aan dat ze bijna 80% van hun inkomsten mislopen deze zomer. Het overgrote deel hiervan (80%) is fulltime freelancer of ZZP’er.

Helft tweeverdieners in de culturele sector komt niet rond
Dit grote gat aan inkomsten moet zoveel mogelijk opgevuld worden met vergoedingen uit de TOZO en de TOGS. Vier op de tien respondenten geeft aan inmiddels een aanvraag te hebben gedaan voor de TOZO, voor de TOGS is dat één op de tien. Opvallend is echter dat een derde aangeeft geen aanspraak te kunnen doen op deze regelingen. Voornaamste redenen hiervoor zijn dat zij een inkomen hebben dat net boven het sociaal minimum ligt, dat zij niet voldoen aan het urencriterium of het feit dat iemand vanuit huis werkt. Tweeverdieners die beiden in de culturele sector werken, hebben het extra zwaar. De TOZO mag dan maar aan één persoon uitgekeerd worden. Van deze mensen zegt bijna de helft dat gezamenlijk rondkomen tot 1 juli al zeer lastig is.

Te weinig aandacht voor de muziekindustrie
Dit alles maakt dat het overgrote deel van de ondervraagden ontevreden is over het huidige kabinetsbeleid. De helft van de ondervraagden kan zich niet vinden in de huidige steunmaatregelen van het kabinet. Daar komt bij dat drie kwart vindt dat er wat betreft steun te weinig aandacht is voor de muziekindustrie. Maar liefst zeven op de tien geeft aan dat er naast de steunmaatregelen van het kabinet snel andere vormen van steun moeten komen. Buma/Stemra en Sena steunen de oproepen van zowel makers- als industrievertegenwoordigers tot betere aansluiting en openstelling van de generieke overheidsmaatregelen, dan wel maatwerk voor de muzieksector.

Wel begrip voor de maatregelen
Er is onder de muziekprofessionals wel begrip voor de huidige voorzorgsmaatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Slechts een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de huidige maatregelen veel eerder versoepeld moeten worden.

Noodfonds Muziek
Het onderzoek bevestigt de urgentie van het vorige week gelanceerde Noodfonds Muziek. Dit noodfonds is een initiatief van Sena en Buma/Stemra, met een bijdrage van Spotify, dat ook alle particuliere donaties verdubbelt vanuit het COVID-19 Music Relief Fund. Sena en Buma/Stemra hopen in de loop van de komende weken, mede op basis van het onderzoek en gesprekken met derde partijen, de mogelijkheden voor muziekprofessionals om ondersteuning aan te vragen bekend te kunnen maken.

ONDERZOEKSRESULTATEN

INFOGRAPHIC ONDERZOEKSRESULTATEN

NOODFONDS MUZIEK