NVPI ALV Online

  • Datum: 25 november 2022
  • Datum: 14 december 2022
  • :

ALV online: 09.40 – 09.50 uur

Het bestuur van NVPI Audio nodigt NVPI Audio leden van harte uit voor de extra algemene ledenvergadering op woensdag 14 december aanstaande, waarin de wijziging statuten voor NVPI Audio zullen worden vastgesteld. In deze vergadering, die volgt op de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag 25 november, is er geen quorum meer nodig voor de vaststelling wijziging statuten NVPI Audio.

  • Wanneer: woensdag 14 december aanstaande.
  • Start om 09:40 uur en duurt tot 09:50

Bijgaand de Akte van statutenwijziging van NVPI Audio

Het bestuur verzoekt u bij verhindering een volmacht te geven aan een vertegenwoordiger van een lid en deze te mailen aan info@nvpi.nl met in cc anne.de.jong@nvpi.nl.

Het betreft een hele korte formele agenda:

NVPI Audio algemene ledenvergadering (aanvang 09:40):

  1. Opening
  2. Vaststelling wijziging statuten NVPI Audio
  3. Sluiting

Het bestuur hoopt u op 14 december online te mogen verwelkomen. De invite en vergaderlink volgt binnenkort.

Bijlagen

Type Datum Document Download