Thema's Digital Single Market Belangrijke DSM onderwerpen

Belangrijke DSM onderwerpen

Op 6 mei 2015 publiceerde de Europese Commissie haar Digital Single Market Strategy met daarbij een roadmap. De doelstellingen zijn het scheppen van betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten, het scheppen van de juiste voorwaarden voor digitale netwerken en diensten en het maximeren van het groeipotentieel van de Digitale Economie. De roadmap geeft maar liefst 16 actiepunten op verschillende terreinen zoals auteursrecht en e-commerce. Veel voorstellen zijn van wezenlijk belang voor de entertainment industrie. Sinds de lancering van de strategie zijn er vanuit de Europese Commissie verschillende “packages” verschenen. Belangrijke DSM onderwerpen zijn:

Auteursrechtrichtlijn
Value gap
Territorialiteit (contractvrijheid)
Aankoop digitale content