Thema's Auteursrecht/Naburig recht Auteursrechtrichtlijn

Auteursrechtrichtlijn

FDN, NVPI Audio, NVPI Interactief

In het kader van de Digital Single Market kwam de Europese Commissie in 2016 met een voorstel voor Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. In deze richtlijn worden verschillende zaken geregeld. Beraadslaging heeft plaats gevonden in de Raad van Ministers en in verschillende commissies in het Europees Parlement. De leidende commissie is de Juridische Commissie, die op 17 juni haar rapport heeft vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Verplichte uitzonderingen op auteursrecht zoals digitaal gebruik voor educatieve doeleinden, het maken van kopieën voor archiefdoeleinden voor culturele instellingen, text and data mining voor de wetenschap.
  • Voor werken die niet meer in de handel zijn een vorm van extended collective licensing.
  • Vrijwillige facilitering van VOD licensering.
  • Een naburig recht voor pers-uitgevers.
  • Regels inzake auteurscontractenrecht zoals transparantie vereisten en het recht een contract te wijzigen bij onverwacht groot succes.
  • Oplossing voor de value gap. Meer over de value gap vindt u hier.

De kans is groot dat voor bepaalde onderwerpen bij wijze van compromis opties worden bedacht die de lidstaten bij implementatie kunnen opnemen of niet.

Het onderhandelingsmandaat van de JURI commissie voor de triloog is helaas door een aantal leden van het EP aangevochten. De stemming  in het Europees Parlement hierover is negatief uitgevallen met 278 stemmen voor, 318 tegen en 31 onthoudingen. Het betekent dat het voorstel weer open wordt gesteld voor amendementen. De voorzitter van het EP heeft een deadline gesteld voor het indienen daarvan op 5 september. Het JURI-rapport komt dan in de volgende plenaire sessie (week van 10 september) weer aan de orde. Vervolgens zal hopelijk de triloog tussen Europese Commissie, Raad van Ministers en Europees Parlement plaatsvinden waarna een uiteindelijk voorstel begin 2019 ter stemming wordt voorgelegd aan het Europees Parlement.