Thema's Auteursrecht/Naburig recht Value gap

Value gap

FDN, NVPI Audio, NVPI Interactief

‘User uploaded content’-diensten, zoals YouTube, verdienen veel geld met muziekgebruik. Als het gaat om een licentie en vergoeding voor het gebruik verschuilen zij zich echter achter zogenaamde ‘safe harbour’-bepalingen in de E-Commerce richtlijn. Die ongewenste discrepantie tussen de inkomsten uit en vergoedingen voor muziekgebruik wordt de ‘value gap’ genoemd. Doelstelling is om deze diensten ‘onder het auteursrecht’ te brengen.

Actueel:
Het voorstel van de Europese Commissie voor een auteursrechtrichtlijn waarin dit onderwerp wordt behandeld, is besproken in de Raad van Ministers van de Lidstaten. De Raad heeft haar standpunt bepaald. De juridische commissie van het Europees Parlement is op 21 juni met haar rapport gekomen. Rapporteur is Axel Voss. Het onderhandelingsmandaat voor de triloog is echter door een aantal leden van het EP aangevochten. De stemming  in het Europees Parlement hierover is helaas negatief uitgevallen met 278 stemmen voor, 318 tegen en 31 onthoudingen. Onderstaand een statement van de creatieve sector. Het betekent dat het voorstel weer open wordt gesteld voor amendementen. De voorzitter van het EP heeft een deadline gesteld voor het indienen daarvan op 5 september. Het JURI-rapport komt dan in de volgende plenaire sessie (11 september) weer aan de orde. Vervolgens zal hopelijk de triloog tussen Europese Commissie, Raad van Ministers en Europees Parlement kunnen plaatsvinden waarna een uiteindelijk voorstel begin 2019 ter stemming wordt voorgelegd aan het Europees Parlement. Vervolgens moet het in nationale wetgeving worden geïmplementeerd. Dat duurt doorgaans nog twee jaar.

De tegencampagne is buitengewoon rijk en sterk met veel gekleurde informatie. De voorzitter van het EP wil ook een onderzoek instellen. NVPI is met partners bezig in de komende maanden een offensief te doen richting politici en pers.