Wetsvoorstel investeringsverplichting naar de Tweede Kamer: bioscopen uitgesloten

Staatssecretaris Uslu heeft deze week het wetsvoorstel voor de investeringsverplichting naar de Tweede Kamer gestuurd. Langdurig en succesvol lobbyen van onder meer FDN en NVBF hebben ervoor gezorgd dat de bioscopen niet langer onderdeel uitmaken van het wetsvoorstel en dat deze zich beperkt tot de grote streamingdiensten. 

Het op 18 juli jl. ingediende wetsvoorstel (zie ook bijlage onderaan) bevestigt dat bioscopen voor wat het kabinet betreft uit de wet op de investeringsverplichting gehaald zijn. FDN zal het wetsvoorstel nader bestuderen en de FDN-leden na de zomer berichten over belangrijke details. De verwachting is dat het wetsvoorstel na het zomerreces behandeld zal worden in de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel neemt evaluatie btw-convenant over
De staatsecretaris heeft de uitkomsten van de evaluatie van het btw-convenant Film 2018 meegenomen in de totstandkoming van het wetsvoorstel. Ook genoemd in het herziene btw-convenant film 2022 is dat het bedrag van 0,15 euro per bioscoopkaartje dat wordt afgedragen aan het Stichting Abraham Tuschinski Fonds (SATF) met ingang van 2023 jaarlijks zal worden geïndexeerd. De indexering wordt in januari bepaald en komt overeen met de gemiddelde percentuele prijsstijging van een bioscoopkaartje in het voorafgaand jaar.

Relevante links en bijlagen
Lees hier het wetsvoorstel inclusief de kamerstukken d.d. 18 juli 2022, het nieuwsbericht over de investeringsverplichting op de website de Rijksoverheid inclusief de Kamerbrief Kracht door samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod waarbij ook de eindrapportage van de werkgroep sectorplan: versterking positie Nederlandse culturele audiovisuele producties en de bijbehorende aanbiedingsbrief zijn gevoegd. Onderaan zijn tevens alle relevante publicaties als bijlagen toegevoegd.