FDN ALV Online

  • Datum: 14 december 2022

FDN ALV online: 09.30 – 09.40 uur

Het FDN-bestuur nodigt FDN-leden van harte uit voor de extra algemene ledenvergadering op woensdag 14 december, waarin de statutenwijziging voor FDN zal worden vastgesteld. In deze vergadering, die volgt op de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag 25 november, is er geen quorum meer nodig voor de vaststelling wijziging statuten FDN.

  • Wanneer: woensdag 14 december 2022
  • Start om 09:30 uur en duurt tot 09:40

Bijgevoegd nogmaals de akte van statutenwijziging van FDN.

Het bestuur verzoekt u bij verhindering een volmacht te geven aan een vertegenwoordiger van een lid en deze te mailen aan info@nvpi.nl met in cc anne.de.jong@nvpi.nl.

Het betreft een hele korte formele agenda:

FDN algemene ledenvergadering (aanvang 09:30):

  1. Opening
  2. Vaststelling wijziging statuten FDN
  3. Sluiting

Het bestuur hoopt u op 14 december online te mogen verwelkomen. De invite en vergaderlink volgt binnenkort.