Thema's Coronacrisis ENCORE

ENCORE

FDN, NVPI Audio

ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie – is de alliantie van ondernemers en collectieve beheersorganisaties in de muziek-, film- en boekenindustrie en beoogt inzicht te geven over de gevolgen van de Coronacrisis voor: film- en muziekproducenten, boek- en muziekuitgevers, film- en muziekdistributeurs, collectieve beheersorganisaties voor muziek en beeld en duizenden Nederlandse makers van creatieve content.

 • Op 27 maart 2020 heeft ENCORE twee brieven gestuurd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de eerste brief geeft ENCORE een indruk van de onmiddellijke gevolgen van de crisis en de maatregelen, en wat de gevolgen zijn op langere termijn. ENCORE roept de Ministeries op om met maatregelen te komen die de sector helpt. De tweede brief omvat de beantwoording op vragen en  een dieper inzicht in bijv. de omzetderving en welke coulancemaatregelen m.b.t. wet- en regelgeving nodig zijn om de sector te helpen. Lees deze brieven in de bijlage.
 • Op 16 april 2020 heeft ENCORE een position paper gestuurd aan de politiek, in reactie op de aankondiging van de Minister van OCW. Zij stelt een bedrag van € 300 miljoen ter beschikking voor de culturele sector. ENCORE stelt dat de maatregelen van de Minister onvoldoende waarborging biedt aan de hele creatieve sector: een groot gedeelte van de creatieve industrie blijft buiten beschouwing. Lees de position paper in de bijlage.
 • Op 25 mei 2020 publiceerde ENCORE een opinie van NVPI-directeur en ENCORE-woordvoerder Anne de Jong over de creatieve sector. Lees de opinie in de bijlage.
 • Op 26 juni 2020 heeft ENCORE een brief gestuurd naar de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor auteursrechthebbenden, muziekconferenties en het Abraham Tuschinski Fonds. Lees deze brief in de bijlage.
 • Op 12 januari 2021 heeft de Taskforce culturele en creatieve sector een brief gestuurd naar de fractievoorzitters van de Tweede Kamer gestuurd met de oproep om op korte termijn een aantal noodzakelijke besluiten te nemen om de cultuursector perspectief te bieden. Lees hier de brief en hier het persbericht.

Achter De Schermen
‘Achter De Schermen’ is een initiatief van ENCORE en heeft als doel de mensen achter de schermen van de industrie een gezicht te geven. In interviews, onder leiding van Bas Westerweel, vertellen verschillende mensen uit de industrie over hoe het met hen gaat en wat voor impact de coronacrisis op hun bedrijf heeft. Deze video’s moeten de politiek wijzen op de échte verhalen uit de industrie. Ook sluiten deze boodschappen aan op de al gedane oproepen aan de politiek om de sector (met name de aangeslotenen van ENCORE) te helpen met sector-specifieke maatregelen.

Bekijk de website en de allereerste video’s op www.achterdeschermen.nl

Aangeslotenen van ENCORE zijn:

 • 120 producenten, studio’s en distributeurs; vertegenwoordigd door NVPI Audio (Universal Music Group, Warner Music, Sony Music en de independents verenigd in STOMP) en Filmdistributeurs Nederland (FDN);
 • 70 muziekuitgevers en muziekhandelaren vertegenwoordigd door Nederlands Muziek Uitgevers;
 • Vereniging (NMUV) en Vereniging voor Muziekhandelaren- en uitgevers Nederland (VMN);
 • 100 uitgevers vertegenwoordigd door Algemene Uitgevers (GAU);
 • 30.000 tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers, vertegenwoordigd door Buma/Stemra;
 • 7000 Nederlandse producenten, vertegenwoordigd door Sena Producenten;
 • Ruim 5.000 producenten van audiovisuele werken waarvan de werken met behulp van televisie etc. buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door Videma;
 • Meer dan 100 distributeurs en producenten van audiovisuele werken waarvan de werken door middel van DvD, Blu-ray, stream of download buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door FilmService.